Program på Sahlströmsgården

söndagen den 3 juni kl. 16.00

Den junisommar som finns i Utterbyn kan på Carl Wilhelmsons målningar ses på museum i Stockholm eller Göteborg– men här har vi originalmiljön intill oss.

 Juniafton är en portalmålning när det gäller Sahlströmsgården, och därför ett försommarprogram med denna rubrik. Kanske kan vi en nutida juniafton 2018 också fånga stämningen med visor och vers, som ju var titeln på Oscar Stjernes första diktsamling.

Om vi gör ett sparsmakat urval inom vår radie, ca tjugo kilometer från cirkelns mittpunkt på Sahlströmsgården, kan det handla om tiotalet versmakare och visdiktare.

Oscar Stjerne har, med två föreställningar i samband med hundraårsminnet 2017, fått sin beskärda del. Återstår nio ...

De ordkonstnärer som genom sin diktning kommer att uppmärksammas denna juniafton utgörs av en fyrklöver från Torsby med dess närområde Västanvik:

Filip Wikström, om än i Torsby föga känd som poet (däremot för sin handelträdgård vid Kyrkogatan) är oss veterligt den ende diktare i våra bygder som publicerats på Bonniers förlag.

Anna Myrberg, mera omtalad som ”Svarta Masken”, flyttade till Stockholm där hon som yrkeshumorist, levererade sina dårdikter men också revyvisor åt Ernst Rolf och sångtexter till Lördagsvalsen, Avestaforsens brus och Livet i Finnskogarna.

Torsbypseudonymen Peer när Jong var byggmästaren Herman Henriksson på Västanvik. Som Peer när Jong medverkade han i Finnbygden, och han var en ofta anlitad tillfällighetsdiktare vid olika evenemang och tilldragelser.

Avslutningsvis Gunnar Ehne om vilken det sagts att han ”till vardagslag var bonde, till sinnelaget skald och som sådan välbekant i sin hembygd under signaturen Millmarkôrn”.

Efter en inledande måltid, och kort presentation med anknytning till platsen för Juniafton. kommer programmet att presenteras av Curt Engström, Alf Brorson, Ragnhild Ejdervall, Håkan Larsson och Roger Eriksson.

Vid vackert försommarväder kommer hela programmet att hållas där Juniafton målades, med sittplatser på plankor över bockar, i annat fall på Höloftet.

Detta i all korthet, som en försmak inför en juniafton på Sahlströmsgården med visor och vers, vilket kanske också blir ”en dörröppnare” inför juniaftnar under kommande år?