Vistelsestipendium

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium.
Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland, med fri mat och logi på Sahlströmsgården.

SKAPANDE VISTELSE I VÄRMLAND

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat och logi på Sahlströmsgården. Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande. Möjlighet finns att efter vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri. Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens samlingar. För ytterligare upplysningar - kontakta Bengt Sahlström tel 070 - 850 21 36.

I din ansökan

  • berättar du något om dig själv
  • bifogar du några foton på dina alster (ange om du vill ha dem i retur)
  • uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson

Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till Sahlströmsgården Utterbyn 20, 685 92 Torsby.

Välkommen med Din ansökan!