Medlemskap

Bli medlem i Sahlströmsgårdens Vänner

Som medlem i Sahlströmsgårdens Vänner stödjer du vänföreningens arbete för Sahlströmsgården och dess utveckling. Medlemsavgiften är 175 kronor/år.
Från att föreningen bildades år 2007 är vi idag nära 800 medlemmar. En fantastisk utveckling!

Förmåner du har som medlem

Som medlem får du vänföreningens årsbok, som utges på Sahlströmsgårdens Dag. Dessutom deltar du med ditt medlemsnummer i ett lotteri, där vinsterna är konst och konsthantverk. Dragning sker på Sahlströmsgårdens Dag.
Som medlem i Sahlströmsgårdens Vänner får du också några rabattcheckar à 100 kronor, som kan användas vid boende på Sahlströmsgårdens Hotell, samt viss rabatt vid inköp i butiken. Du får även rabatt på inträdet till föreningens arrangemang.
Du får således en hel del förmåner som medlem i Sahlströmsgårdens Vänner. Men det viktigaste med att vara med i vänföreningen, är att du stöder föreningens arbete med att värna, främja och utveckla Sahlströmsgården.

Bli medlem även du

Du blir medlem i Sahlströmsgårdens Vänner genom att sätta in årsavgiften 175 kronor på bankgirokonto 228-2713. Ange namn, adress, postadress och e-postadress (om du har sådan). Medlemskort skickas ut så snart vi fått medlemsavgiften.
Kontakta vänföreningen.