Kontakt

Sahlströmsgården:
Utterbyn 20, 685 92 Torsby
Tel 0560 – 100 26
info@sahlstromsgarden.se

Sahlströmsgårdens Vänner:
Curt Engström (ordförande)
Bjälverud 441   686 93 Sunne
Tel 0730 312277
info@sahlstromsgardensvanner.se