Årsmöte och Verksamhetsberättelse

Årsmötet för vänföreningen hölls onsdag 6 mars kl 18.00 på Sahlströmsgården

med 25-talet närvarande medlemmar. De sedvanliga årsmötesärendena avhandlades under ledning av mötets ordförande Curt Engström. Årsmötet kunde konstatera att föreningen haft en livaktig verksamhet under 2023 och att föreningens ekonomi är trygg. Vid årsmötet avtackades Anitha Syvertsson och Marianne Naeslund efter många års värdefullt arbete i styrelsen. Som nya styrelseledamöter invaldes Kristin Lissel och Ronnie Palmquist.
Kvällen avslutades med kaffe och en god smörgås.

Styrelsen

 

Dokument (PDF-filer)