Styrelsen

(e-postadresser är länkade till namnen).

Curt Engström ordf.
 Nyängsvägen 10, 685 33 TORSBY, 0560-31122, 073-0312277

Ewy Gustafsson
Solbacken Bada 102, 685 92 TORSBY, 0560-71367

Annika Streich
Stationsvägen 31, 685 92 TORSBY, 0560-12224

Anitha Syvertsson
Lövstigen 9, 685 34 TORSBY, 0560-71050, 070-3471050

Ragnhild Ejdervall
Ivarsfolk Utterbyn 91, 685 92 TORSBY, 0560-13438, 070-3205725

Kari Lewin
Åsteby 83, 685 94 TORSBY, 073-8304375

Hans Johnsson
Skepparegatan 3 A, 685 30 TORSBY. 070-2141672

 

Revisorer

Jan Larsson 
Sjömansvägen 6, 685 92 TORSBY, 0560-13902

Håkan Malmström 
Önnerudsvägen 54, 685 92 TORSBY, 0560-13187

 

Valberedning

Håkan Larsson, sammankallande
Ivarsfolk Utterbyn 91, 685 92 TORSBY, 0560-13438, 070-6871527

 

Vänföreningens organisationsnummer: 802438-3724