Familjen Sahlström

Sahlströmsgården i Utterbyn utanför Torsby är idag en av Värmlands förnämsta kulturskatter. Här bodde under andra hälften av 1800-talet "Fryksdalskongen", storbonden och riksdagsmannen Per Sahlström. Med sin hustru Marit hade han tio barn, och tre av dessa kom, trots faderns motstånd, att bli konstnärer. Bror blev skulptör och träsnidare, Ida vävkonstnär och möbeldesigner och Anna målarinna och en av landets förnämsta träsnittskonstnärer.

familjefoto_rm2

Gammalt familjefoto

En av de få bilder där hela familjen Sahlström är samlad. Fotot är taget på Sahlströmsgårdens trappa i samband med modern Marits (1838-1901) begravning. Kring Brors porträttbyst av modern står från vänster Emilie med make sonen Karl Sahlström (1863-1946), sågverksägare i Hannäs, Kil, sonen Otto Sahlström (1873-1952), spelman, hemmason, maken Per Sahlström (1834-1917), sonen Bror Sahlström (1869-1915), skulptör, Karolina med make Gustav Sahlström (1865-1915), lantbrukare, Arvika. Sittande från vänster döttrarna Ida Sahlström ”Fryksdalsmora” (1871-1963), sedermera gift med August Nilsson, Ingeborg Sahlström (1867-1954), hemmadotter, efter faderns död den som i huvudsak skötte gårdens affärer, Anna Sahlström (1876-1956), konstnär, träsnittskonstnär samt Johanna Sahlström (1878-1961), sedermera gift med gårdens inspektor Conrad Karlsson.