Vem blir 2024 års stipendiat?

SKAPANDE VISTELSE I VÄRMLAND

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner delar ut ett vistelsestipendium.

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat och logi på Sahlströmsgården.
Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande.
Möjlighet finns att efter vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri.
Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens samlingar.

För ytterligare upplysningar  -  kontakta
Bengt Sahlström   tel 070 – 850 21 36

I din ansökan
- berättar du något om dig själv
- bifogar du några foton på dina alster
- uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson

Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till
Sahlströmsgården
Utterbyn  20
685 92  Torsby

Välkommen med Din ansökan!