Sahlströmsgårdens Vänner  -  en historik

Föreningen bildades i oktober 2007 på initiativ av makarna Bengt och Anita Johansson samt Henrik och Inger Torstensson. Föreningen startades av några ”eldsjälar” och har idag nära 800 medlemmar. Vänföreningens syfte är att sprida kunskap om Sahlströmsgården och dess kulturskatter och att berätta om de konstnärer som bott och verkat på gården.

Föreningen fullföljer sitt syfte bland annat genom att ordna kulturevenemang, konstresor, diskussioner, kurser och fester samt årligen ge ut vår årsbok. Genom föreningens arbete vill vi också spegla den verksamhet som gården bedriver idag.