Barnprojekt

Vänföreningen ordnar varje höst ett arrangemang för att ge barn en konstupplevelse. År 2017, 2018 och 2019 var Ludmila Kompaniets engagerad som handledare. Hon kunde verkligen inspirera, stimulera och uppmuntra barns intresse för konst och kultur. Vi har nu ett årligt samarbete med skolan (åk 3) och projektet avslutas med en utställning av barnens arbeten.

Tyvärr kommer denna aktivitet inte att kunna ordnas hösten 2020 p.g.a. rådande Coronapandemi. Men vi hoppas kunna återkomma hösten 2021.

 

hostglod470x200bla