Höstglöd

Höstglöd är namnet på Torsby kommuns årliga kulturvecka. Vänföreningen ordnar då ett arrangemang för att ge barn en konstupplevelse. År 2017 och 2018 var Ludmilla Kompaniets engagerad som handledare. Hon kunde verkligen inspirera, stimulera och uppmuntra barns intresse för konst och kultur. Vi har nu ett årligt samarbete med skolan (låg- och mellanstadiet) och projektet avslutas med en utställning av barnens arbeten.

hostglod470x200bla