Årsboken

En viktig del av vänföreningens verksamhet är att varje år ge ut en årsbok. Första numret utkom år 2008. Totalt har det blivit nio utgåvor. Den senaste utkom nu i höst, lagom till Sahlströmsgårdens Dag 4 september. Böckerna berättar om Sahlströmsfamiljen, om gården och de människor som bott och verkar här, speciellt konstnärssyskonen Bror, Ida och Anna Sahlström. Detta år (2016) hade årsboken ett tema: Bror Sahlström och hans gärning som konsthantverkare och möbeldesigner. Boken omfattar drygt 60 sidor och är rikt illustrerad med bildmaterial.

Årsboken erhåller du gratis som medlem. Den som vill kan köpa den på Sahlströmsgården för 150 kr. Bokens innehåll är skrivet av olika författare.

I 2016 års bok finner du följande innehåll:

  • Bror – på en orätt bana?
  • Jugend
  • Det är jag som är änkemannen
  • Fåfängans lilla altare
  • Snitsiga snidare
  • Jag vill endast det målet att bli sjelfständig

 

Tidigare utgåvor

omslag_2008 omslag_2009 omslag_2010 omslag_2011 omslag_2012 omslag_2013  scan0002omslag_2015omslag_2016