Årsmöte för Sahlströmsgårdens Vänner söndag 11 februari kl 16.00 på Sahlströmsgården.

Förslag till dagordning, årsberättelse samt ekonomisk redogörelse kommer inom kort att finnas här på hemsidan.