Årsmöte för Sahlströmsgårdens Vänner söndag 3 mars 2019 kl 16.00 på Sahlströmsgården.

Förslag till dagordning, årsberättelse samt ekonomisk redogörelse kommer inom kort att finnas här på hemsidan.