Sahlströmsgårdens Vänner hade sitt årsmöte söndag 3 mars 2019.

Här finner du årsberättelse, protokoll samt ekonomisk redogörelse.