Rogerts Bondesson  - 2019 års stipendiat

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium.
Stipendiet innebär ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland, med fri mat och logi på Sahlströmsgården.

2019 års stipendiat var Rogerts Bondesson från Göteborg. Rogerts Bondesson är född 1950 och studerade på konsthögskolan Valand i Göteborg i slutet av 1970-talet. Han finns bl.a. representerad på Nationalmuseum Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.

Vi säger nu ett varmt tack till Rogerts Bondesson och önskar honom lycka till i sin verksamhet i Göteborg.