Sahlströmgsgårdens Vänner
önskar Gott Nytt År!

Vi möts nu till årsmöte på Sahlströmsgården söndag den 11 februari kl 16.
År 2018 tror vi kommer att innehålla flera spännande aktiviteter, bl.a. en dag vi kallar Juniafton, ett kulturprogram i början av sommaren. Dessutom naturligtvis en ny årsbok, Sahlströmsgårdens dag och deltagande i Höstglöd.

Välkommen!