Årsmöte för Sahlströmsgårdens Vänner söndag 11 februari kl 16.00 på Sahlströmsgården.

Förslag till dagordning, årsberättelse samt ekonomisk redogörelse kommer inom kort att finnas här på hemsidan.

Protokoll m.m. finns på denna sida: http://www.sahlstromsgardensvanner.se/foreningen/arsmote/