Två arrangemang med Oscar Stjerne genomfördes våren 2017.
Bl.a. medverkade musikgruppen Your Absend Friend som framförde egna tonsättningar av Stjernes dikter.
Deras arbete resulterade i en CD-skiva som utkom sommaren 2017.