Årsboken 2020

Nu är det dags för boksläpp för vår årsbok för 2020. Lördag 5 sept kl 12-16.00 samt söndag 6 sept kl 12-16.00 kan du som medlem hämta boken på Sahlströmsgården. Du kan även hämta den i Sahlströmsgårdens reception fram till den 1 oktober. Efter detta datum skickar vi ut boken till alla medlemmar. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss spara portokostnader genom att själv hämta boken. Tack!  Icke medlemmar kan naturligtvis köpa årsboken för 175 kr.

Årets tema är ”Sahlströmsgården förr och nu”, och i redaktionsgruppen har ingått Bengt Sahlström, Håkan Larsson, Ragnhild Ejdervall och Alf Brorson. Årsboken rymmer fem olika kapitel om hur dagens verksamhet har blivit en annan än den ursprungliga, men ändå är en spegling av det som var i ny gestaltning. På Sahlströmsgården finns en dåtid som aldrig slutar att hända.