Vi genomför en liten värvningskampanj under sommaren för att bli fler medlemmar. Vinsten är denna tavla av konstnären Ludmilla Kompaniets.

Värva en ny medlem  –  vinn en tavla

Vår förening, Sahlströmsgårdens vänner, har nu funnits i drygt tio år. Engagemanget har varit stort och vi har kunna genomföra en mängd spännande arrangemang. De två senaste åren är dock verkligen inga ”normala” år p.g.a. rådande pandemi. Med sorg ser vi hur bit efter bit av vår verksamhet tvingats till paus. Detta har också inneburit att medlemsantalet sjunkit. Vi är idag ca 750 medlemmar.

Nu vill vi gärna bli fler!

Och därför genomför vi en liten värvningskampanj under sommaren. När du som är medlem i föreningen värvar en ny medlem deltar du i ett lotteri där vinsten är en tavla av konstnären Ludmilla Kompaniets. Värvar du en medlem får du en lott. Värvar du två får du två lotter osv. Kampanjen avslutas på Sahlströmsgårdens Dag den 5 september, då också dragning sker.

Ring Curt Engström och meddela vilken/vilka Du värvat. Vi skickar ut medlemskort, årsbok och inbetalningskort.
Curt Engström  tel 0730 312277   curt.b.engstrom@gmail.com