hostglodbox

Rörelse i konsten

Under hösten har elever från Holmesskolan och Oleby skola arbetat kring temat "Rörelse i konsten". Konstpedagogen Lena Lööf har varit deras ledare och inspiratör. Resultatet kan vi alla se på vernissagen lördag 1 oktober kl 11:00 i Stalleriet.