Skolprojekt

Vi starten av varje hösttermin ordnar vi ett arrangemang för att ge barn en konstupplevelse. Föreningen engagerar då Ludmila Kompaniets som konstnärlig ledare och eleverna arbetar både i sina egna klassrum och på Sahlströmsgården, där det även ordnas en utställning.   Läs mer »