– Färgen är viktig i mina bilder, säger 2024 års stipendiat Bengt Rindner från Göteborg.

 

Bengt Rindner  -  Stipendiat 2024

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner delar nu för sjätte året ut ett vistelsestipendium. Stipendiet innebär ca 3 veckors vistelse på Sahlströmsgården, med fri mat och logi samt tillgång till Annas ateljé.

2024 års stipendiat blir Bengt Rindner från Göteborg

Bengt Rindner är utbildad på Valands Konsthögskola under 1980-talet och är verksam i Göteborg, där han har sin ateljé. Så här berättar Bengt själv om sitt måleri:

Jag målar snabbt och där jag är. Färgen är viktig i mina bilder. Det är olja, akryl, akvarell, teckning, olika grafiska tekniker samt collage. Oftast figurativt utifrån vad jag ser, men målningarna kan också dra åt det abstrakta hållet.

Bengt Rindner har haft närmare 30-talet separatutställningar, i huvudsak i västra Sverige, men även utställningar i Stockholm, Malmö, Öland, Paris och Sicilien. Han finns representerad bl.a. på Göteborgs konstmuseum, Skånes och Västra Götalands Regioner samt Statens konstråd. Under våren 2024 fanns Bengt Rindner med i en utställning på Göteborgs konstmuseum, om Göteborgskoloristerna. Vi välkomnar alltså en väletablerad och mycket aktiv konstnär.

Bengt Rindner kommer att vistas på Sahlströmsgården i slutet av augusti och början av September. Han kommer bl.a. att medverka i Sahlströmsgårdens Dag söndag 1 september.
Vi ser fram emot att få möta honom och att få se den utställning som kommer att finnas i Stalleriet.

Vi säger nu ett varmt välkommen till Bengt Rindner.