Medlemslotteri

Varje år arrangerar föreningen ett uppskattat medlemslotteri. Vi har mött stort intresse för verksamheten och fått många medlemmar, vilket gett ekonomiskt överskott. För det köper styrelsen in konst och konsthantverk som vinster i ett årligt medlemslotteri. Som medlem deltar du i detta lotteri. Vinstvärdet brukar uppgå till ca 30 000 kr. Dragningen sker på Sahlströmsgårdens Dag.