Medlemslotteri

Varje år arrangerar föreningen ett uppskattat medlemslotteri. Vi har mött stort intresse för verksamheten och fått många medlemmar, vilket gett ekonomiskt överskott. För det köper styrelsen in konst och konsthantverk som vinster i ett årligt medlemslotteri. Som medlem deltar du i detta lotteri. Vinstvärdet brukar uppgå till ca 30 000 kr. Dragningen sker på Sahlströmsgårdens Dag.

Vinnare 2019

På Sahlströmsgårdens Dag den 1 september hade vi dragning på vårt stora medlemslotteri.
Här är de lyckliga vinnarna:
1 Anki Thornström Torsby
2 Marianne von Post Lidingö
3 Bo Sonnsjö Ö Ämtervik
4 Karin Jacobsson Sollentuna
5 Yrjöö Häkkinen Sandared
6 Lena Börjesson Torsby
7 Cecilie Ståhlberg Torsby
8 Karl Axel Hjerdt Karlstad
9 Margareta Staafgård Göteborg
10 Lars Bertil Svensson Uppsala
11 Gun Bergman Karlstad
12 Isabella Östlund Torsby
13 Kerstin Söderman Torsby
Vinsterna skall vara avhämtade senast 1 nov. Kvarlämnade vinster tillfaller föreningen.