Medlemslotteri

Varje år arrangerar föreningen ett uppskattat medlemslotteri. Vi har mött stort intresse för verksamheten och fått många medlemmar, vilket gett ekonomiskt överskott. För det köper styrelsen in konst och konsthantverk som vinster i ett årligt medlemslotteri. Som medlem deltar du i detta lotteri. Vinstvärdet brukar uppgå till ca 30 000 kr. Dragningen sker på Sahlströmsgårdens Dag.

Vinnare 2018

På Sahlströmsgårdens Dag den 2 september hade vi dragning på vårt stora medlemslotteri.
Här är de lyckliga vinnarna:
Nr 356  Arne Jonsson Torsby
Nr 328  Agneta Strandberg Torsby
Nr 109  Bengt Rudenhed Arvika
Nr 628  Birgitta Green  Sunne
Nr 804  Bengt Berntsson Uddevalla
Nr 321  Arne Vannevik Torsby
Nr 308  Stellan Önnerfeldt Torsby
Nr 278  Ewy Gustafsson Torsby
Nr 416  Ingrid Holmberg  Torsby
Nr 367  Ulf Luckmeier Sunne
Nr 200  Rolf Löfvenholm Torsby
Nr 126  Ann-Marie Åslund Östberg Vänersborg
Nr 462  Bengt Gillstedt Torsby