Årsmöte 2015

Årsmötet hölls på Sahlströmsgården söndagen den 1 februari. Ca 40 medlemmar var närvarande. Efter årsmötet serverades soppa i restaurangen. Bengt Sahlström berättade om Torbjörn Sahlström och hans brevväxling med Sahlströmsgården.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag samt årsmötesprotokoll kan hämtas via länk nedan.

Verksamhetsberättelse 2015 »

Protokoll årsmöte 2015 »