Stipendium 2021

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner delar nu för tredje året ut ett vistelsestipendium.

2020 års stipendiat var Per Brandstedt från Falköping. Per Brandstedt arbetar sedan 1983 som konstnär och hantverkare. Hans arbetsmaterial är trä. Han gör möbler, skulpturer och bruksföremål, ofta knutna till lokala traditioner.

Nu är det dags för 2021 års stipendiat att söka. Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat och logi på Sahlströmsgården. Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande. Möjlighet finns att efter vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri. Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens samlingar. För ytterligare upplysningar – kontakta Bengt Sahlström tel 070 – 850 21 36.

I din ansökan

  • berättar du något om dig själv
  • bifogar du några foton på dina alster (ange om du vill ha dem i retur)
  • uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson

Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till Sahlströmsgården Utterbyn 20, 685 92 Torsby.

Välkommen med Din ansökan!

Per Brandstedt.