Skapande vistelse i Värmland.

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium.
Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland, med fri mat och logi på Sahlströmsgården.

2019 års stipendiat blir
Rogerts Bondesson från Göteborg

Rogerts Bondesson är född 1950 och studerade på konsthögskolan Valand i Göteborg i slutet av 1970-talet. Han finns bl.a. representerad på Nationalmuseum Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.
Rogerts Bondesson besöker Sahlströmsgården under augusti månad 2019. Vi återkommer med mera information senare.