Skapande vistelse i Värmland.

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium.

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat och logi på Sahlströmsgården.

  • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande.
  • Möjlighet finns att efter vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri.
  • Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens samlingar.

För ytterligare upplysningar - kontakta
Bengt Sahlström tel 070 – 850 21 36

I din ansökan

  • berättar du något om dig själv
  • bifogar du några foton på dina alster
  • uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson

Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till

Sahlströmsgården
Utterbyn 20
685 92 Torsby

Ladda ner informationen som PDF-fil »

 

Välkommen med Din ansökan!